Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Aerntgen Thoeniss
Naam Wilhem Thoeniss (Bakker)
Naam Catharijn Thoeniss
Naam Hanrick Cruiittemaecker
Naam Ian die Waelle
Naam Hanrick Cruiittemaecker
Datum document 2/7/1574
Locaties Biezen
Hees
Nummer 139
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Arndt Wichers en Gerit Kanis oorkonden, dar Aerntgen weduwe Wilhem Thoeniss becker, verkocht heeft aan Catharijn echte voordochter van zaliger Wilhem Thoeniss een erfjaarrente van 3 gouden Gelresche rijder gld. van 27 str. brab. binnen Nijmegen jaarlijks op St. Victoirsdach (October 10) uit een kamp land "den Hongerkamp" groot 1-1/2 morgen te Hees in die Biesen. Gegeven in den iair ons Heren duisent viffhundert vier ende tzoeventich, op Vridach nae Sunt Pouwels dach Conversionis.
Dorsale aantekening "Item 3 riider g. siaers die desen tiit Ian die Waelle van Heeze uuter 1-1/2 mergen lantz, tot Heeze gelegen, geldende is, den weesen bij Hanrick Cruiittemaecker zaliger bii testament gemaickt en gegeven 1585.
Zegel Met 1 uithangend schepenzegel in groene was van Gerit Kanis (gaaf), dat van Arndt Wichers ontbreekt; op de staart: Santi Conversionis Pauli Anno 74.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 229

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie