Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Gerhardt van Moerss
Naam Guilielmus Marcodurensis (Notaris)
Naam NN Nyhoff
Datum document 2/3/1576
Locaties Jodengas
Nummer 144
Uitgebreide beschrijving (regest) Gerhardt v. Moerss, weeskind der stad Nijmegen, schenkt voor een notaris aan het Burger Kinderen Weeshuis 50 gld. brab. na zijn dood, afkomstig van een door provisoren hem schuldig beleden obligatie vn 50 gld. tegen 3 gld. brab. jaarlijksche uitkeering op Paeschavond te beginnen 1577, wegens kooppenningen van een huis in de Jodegas. Gegeven anno XVc und sess und tsoeventich op ten tweedenn Martii des Maendtz.
Zegel Op papier getekend: Gerit van Moers en Guilielmus Marcodurensis Not. pub. ad premissa requisitus scripsit et subscripsit In vir. Delph. ven. 1576.
Opmerkingen met kopie door Nyhoff. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 197

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie