1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.01.01 Eigenom en bezit van derden
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 913
Beschrijving Notariële akte inzake vaststelling algemene voorwaarden vestigen zakelijk recht als bedoeld in art. 5, lid 3 sub b Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van het aanleggen en gebruiken van rioleringen en persleidingen
Periode 1984 - 1985
Vorm 1 omslag