1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1311
Beschrijving Bestemmingsplan Dreumelse Waard
- bezwaarschriften tegen voornemen verlenen vrijstelling ex artikel 19a, lid 8 Wro
Periode 1988 - 1989
Vorm 1 omslag