1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1381
Beschrijving Integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied
- 2e terinzagelegging t/m goedkeuring
Periode 1997 - 1998
Vorm 1 omslag