1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1013
Beschrijving Verlenen vrijstelling ex artikel 19 Wro Bestemmingsplan Buitengebied aan fam. Wijgerse, Kampstraat 9 te Maasbommel voor het toekennen van een agrarisch bouwperceel aan de Hoogstraat te Maasbommel
(vrijstelling later ingetrokken, weer opnieuw verleend en daarna aangehouden)
Periode 1998 - 2001
Vorm 1 omslag