1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1026
Beschrijving Verlenen vrijstelling ex artikel 19 Wro Bestemmingsplan Achter de Linden 1e fase aan T.P.M. Hol, Zandkamp 4 te Alphen voor het oprichten van een timmerfabriek en de realisatie van een aanbouw aan een (reeds bestaand) bouwbedrijf aldaar
Periode 1999 - 2000
Vorm 1 omslag