1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1047
Beschrijving Verlenen vrijstelling ex artikel 19 Wro Bestemmingsplan De Ret aan B. den Biezen, Florastraat 39 Boven-Leeuwen voor het realiseren van een sierboomteeltbedrijf en herbouw historische boerderij "Groot Meer" aan de Waalbandijk 107a te Beneden-Leeuwen
(zelfstandige projectprocedure)
Periode 2000 - 2002
Vorm 1 omslag