1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1038
Beschrijving Verlenen vrijstelling ex artikel 19 Wro bestemmingsplan Altforst, Kerkdwarsstraat 1e fase aan S. van Teeffelen, Boonakker 15 te Altforst voor het vestigen van een kapsalon aldaar
Periode 2001
Vorm 1 omslag