1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.02.01.02.02 Bestemmingsplannen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1068
Beschrijving Verlenen vrijstelling ex artikel 19 Wro Bestemmingsplan Buitengebied (zelfstandige projectprocedure) aan T. Lagarde, Nieuweweg 9 te Alphen voor de realisatie van 5 recreatieve appartementen op het perceel Nieuweweg 17 te Alphen
(Verleend door raad op 23 januari 2003 en het college op 22 april 2003)
Periode 2002 - 2003
Vorm 1 omslag