1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.03.04.02 Woonwagens
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1800
Beschrijving Projectgroep huisvesting woonwagenbewoners West Maas en Waal
- gemeente - Woningstichting en Nijbod
Periode 1999
Vorm 1 omslag