1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.05.04.02 Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of hinder veroorzaken
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 1950
Beschrijving Vaststellen kaart gebiedsgerichte beoordeling in het kader van de richtlijn "veehouderij en stankhinder 1996"
Periode 1996 - 1998
Vorm 1 omslag