1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.02 Wateren, watergangen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2149
Beschrijving Watergangen 1984 / 1992
- dempen van sloten
- leggen van dammen en duikers
- leggen van bruggen
- opgraven sloten
- duikeren van sloten
Periode 1984 - 1992
Vorm 1 omslag