1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.02 Wateren, watergangen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2153
Beschrijving Watergangen 1999 / 2003
- uitbaggeren watergangen
- baggerplan bebouwd gebied
- dempen watergangen
Periode 1999 - 2003
Vorm 1 omslag