1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.03 Waterkeringen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2163
Beschrijving Dijkverbetering Maasdijken, traject West Maas en Waal-west
- voorbereiding en procedure
- algemene stukken
- conceptbesluiten en procedure
- wijziging diverse aanvragen
- definitieve beschikking
- beroep raad van State
Periode 1997 - 1999
Vorm 1 omslag