1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.03 Waterkeringen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2162
Beschrijving Dijkverbetering Maasdijken, traject West Maas en Waal-west
Aanvragen:
- vrijstelling ex art. 19 Wro
- sloopvergunning
- aanlegvergunning
- kapvergunning
- tekeningen landschapsplan
Periode 1998
Vorm 1 omslag