1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.03 Waterkeringen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2236
Beschrijving Dijkverbetering Maasdijken
traject West Maas en Waal-oost
- projectnota / MER
- concept dijkverbeteringsplan
- plantekeningen (situaties en dwarsprofielen)
- nota van aanbieding
- goedkeuring provincie
Periode 1998
Vorm 1 omslag