1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.03 Waterkeringen
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2237
Beschrijving Dijkverbetering Maasdijken
traject West Maas en Waal-oost
- verzoek vrijstelling ex art. 19 Wro
- verzoek sloopvergunning
- verzoek aanlegvergunning
- verzoek kapvergunning
- tekeningen landschapsplan
- tekeningen bij derden
Periode 1998
Vorm 1 omslag