1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


Rubriek: 1.02.07.05 Bodempeil
Archief 1647 Gemeente West Maas en Waal
Inventarisnummer 2184
Beschrijving Ontgronding en hercultivering Leeuwense uiterwaard / Kaliwaal
- stukken behorende bij beroepsprocedure raad van State
Periode 1998
Vorm 1 omslag