1647 Gemeente West Maas en Waal 1984 - 2003


1.02.12.07 Recreatie en vrijetijdsbesteding


Bestanddelen
Vaststelling verordening op de recreatiewoonverblijven c.q. seizoenwoonverblijven 1984, 1984, 1 omslag
Aangaan gemeenschappelijke regeling met Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, 1984 - 1999, 1 omslag
Recreatieproject De Gouden Ham - opening, overdracht percelen, parkeergeldheffing, ligplaatsen tbv. Watersportvereniging De Strang Beneden-Leeuwen, 1984 - 1988, 1 omslag
Vaststelling verordening regelende het varen met motorboten in het gebied De Megense Ham (raad 28 nov 1985), 1985, 1 omslag
Vaststelling inrichtingsplan Marina Het Hanzeland, 1985 - 1987, 1 omslag
Vaststelling kampeerverordening en wijzigingen daarop, 1985 - 1994, 1 omslag
Vaststelling beheersverordening recreatieproject "De Gouden Ham", 1986 - 1994, 1 omslag
Aanleg infrastructurele voorzieningen recreatieproject "De Gouden Ham", 1986 - 1993, 1 omslag
Ondernemersvereniging De Gouden Ham - instelling overlegorgaan, bijeenkomsten met recreatie-ondernemers, oprichting ondernemersvereniging, vergaderingen, 1988 - 2001, 1 omslag
Plan tot realisatie kinderboerderij nabij de Wiel Beneden-Leeuwen door Stichting voor Semi-Murale Zorg te Nijmegen. (plan uiteindelijk niet doorgegaan), 1990 - 1995, 1 omslag
Vaststelling liggeldverordening recreatieproject "De Gouden Ham", 1991 - 1992, 1 omslag
Recreatieproject "De Gouden Ham" - financiële afwikkeling overname fietspaden, inrichting Moringerwaarden, economische effectenrapportage, 1991 - 1999, 1 omslag
Vaststelling beleid recreatie en toerisme, 1993, 1 omslag
Vaststelling beleidsnotitie "Rekreatie en Toerisme" (raad 27 april 1995), 1994 - 1995, 1 omslag
Vaststelling besluit op de openluchtrecreatie (raad 30 mei 1996), 1995 - 2000, 1 omslag
Instelling en vergaderingen PRET (Platform Recreatie En Toerisme) fonds, 1996 - 2000, 1 omslag
Aanleg en exploitatie kinderboerderij Park De Grote Gemeente, Lakenstraat 1 Wamel, 1996 - 2003, 1 omslag
Verzelfstandiging Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, 1997 - 2001, 1 omslag
Vaststellen pakket aan recreatieve voorzieningen in landinrichting, 1999, 1 omslag
Vergaderingen PRET-fonds (Platform Recreatie En Toerisme), 2000 - 2003, 1 omslag
12