Detail

Beschrijving
Soort Toegang Charters
Personen H., Straten
Rollen:
Beroep: Notaris
Personen Th., Loon
Rollen:
Beroep: Notaris
Personen Johan, Poel
Rollen:
Datum Document 11/7/1576
Nummer 148
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Gerit Kanis en Derick v. Reyswijck oorkonden, dat Johan van den Poel Anno 1573 den vertienden dach Septembris bij testament aan de "arme desolate weeskynderen" (Burger Kinderen Weeshuis) te Nijmegen vermaakt had een hoofdsom van 800 keizergld. ad. 20 brab. str. "daerom alle provisoren ten ewigen dagen eynen fromen priester hueren sullen die ten allen Vrijdagen sonder eenige intermissie in den weeshuys voor de weeskynderkens sal lezen een latynsche misse, doende deselven een korte vermanonge woe sy zich halden sullen in die alde Chriesstelijcke Catholiscche geloeven; bovendien zullen sij ten eeuwigen dage, gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan den geschiksten bloedverwant van J. v.d. Poel een toelage van 12 keizer gld. geven om te Coelen, Leuven of elders aan de universiteit te studeeren, of zoo er geen bloedverwant is dan een schamele burgerzoon met het recht der bloedverwanten om een student voor te stellen, hetgeen provisoren beloofden te volbrengen vanaf Paesschen Anno 1577".
Zegel Door den Not. publ. Th. v. Loon Anno 1635 gewaarmerkte kopie opp papier naar een door H. van Straten Not. Publ. gewaarmerkte kopie dd. 7 augustus 1635. (Inv.no. 84).
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 180

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie