Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Gosenn Stoir
Naam M. Peter Golst
Datum document 18/8/1582
Locaties Grotestraat
Hezelstraat
Nummer 160
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Peter van Dijlsen en Johann Mews oorkonden, dat Gosenn Stoir vermaakt heeft aan provisoren der arme weesen (Burger Kinderen Weeshuis) ten behoeve der weesen als gift genoemd "donatio causa mortis" de gerechte helft van den wijndtmoelen staande op der statt wall sampt die helft der schuiren, unnd kar unnd perdt dartho gehoerende, waarvan de andere helft M. Peter Golst behoort; onder voorwaarde dat jaarlijks uit die helft door provisoren zal gegeven worden aan Sanct Jacobs-Gasthuis in die Heselstraet gelegen en aan Sunter Claes-Gasthuis aan de Grootestraat jaarlijks aan elk 1 malder rogge en 1 malder malt. Gegeven intt iar unsers Hern duisent vijffhundert twe unnd tachtentich denn achttienden dage Augusti Monats.
Dorsale aantekening "F".
Zegel Beide schepenzegels ontbreken, van een zegel een restje staart aanwezig.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 80

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie