Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Lodowich van Eck
Naam Claes Nyber (Apotheker)
Naam Derick Fleeminck (Muntmeester)
Naam NN Borr
Datum document 8/9/1583
Locaties Ooij
Rijk van Nijmegen
Nummer 164
Uitgebreide beschrijving (regest) Provisoren en meesteren der armen van het Heilige-Geesthuis binnen Nijmegen oorkonden, dat zij voor 2 erfpachters in het rijk van Nijmegen Lodowich v. Eck en Claes Nyber apotheker, verkocht aan en gevestigd hebben ten behoeve van Mr. Derick Fleeminck, muntmeester der stad Nijmegen, hun mede-provisoer, wegens geleend geld, tot aankoop van weiland in de Ooy, rijk van Nijmegen groot 5-1/2 morgen, een jaarrente van 12 daler 3 oortdalers ad 30 brab. str. jaarlijks op 1 September; vrij erf en goed uitgezonderd 18 phil. gld. 's jaars aan de weduwe Borr. Met recht van uitkoop na opzegging van een half jaar voor den vervaldag voor 213 daler met alle achterstallige rente. Gegeven und geschiett in den iaerre ons Heeren duisent viffhondert und drie und taichtentich opten achten dach Septembris.
Dorsale aantekening "Erfbrieff van 12-3/4 daeler gegolden wordende bij den provisoren van den armen tot Nieumeghen uyt onderpandt in der Oye". (17e E.) Gem. "C. no. 5" "19".
Zegel Met 5 uithangende zegels in groene was van de 3 provisoren der armen van den H. Geysthuyse, 1e en 2e gaaf, 3e randschrift geschonden en van de erfpachters in den Rijk van Nijmegen, gaaf.
Opmerkingen Uit pak 58. Met transfix brief d.d. 1613 Augustus 30 (regest no. 245). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 224

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie