594 Kadastrale en landmeetkundige kaarten en registers van Nijmegen (1816) 1822 - 1970


VerwervingOverbrenging 2015
SelectieGeen
OrdeningDe collectie bevatte oorspronkelijk alleen kadastrale en landmeetkundige kaarten, beschreven in een plaatsingslijst onder de kaartnummers 1-111. Besloten is om de (pre)adastrale registers uit de archieven van de Gemeente Nijmegen, 1810 - 1946, rubriek belastingen, en de Secretarie gemeente Nijmegen, rubriek Eigendom, openbare werken, belastingen, 1946 - 1984 samen in één archiefinventaris te beschrijven. De overige kadastrale stukken zijn beschreven in genoemde archieven. De inventaris is onderverdeeld in de hoofdrubrieken 1. Prekadaster, 2. Kadaster en 3. Landmeetkundige kaarten. Rubriek 2. Kadaster kent een onderverdeling in de kadastrale gemeenten Nijmegen, Hatert en Neerbosch. De landmeetkundige kaarten, beschreven onder inv. nrs. 214-365 zijn ook digitaal te raadplegen.
BronnenVerheijen, M., Aan de slag in de kadastrale archieven: een handleiding voor de particuliere onderzoeker. Apeldoorn 2014;
Keverling Buisman, F. en E. Muller, 'Kadaster-gids': gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Den Haag 1979;
De Oorsponkelijke Aanwijzende Tafels (OAT's), verzamelplans en minuutplans zijn digitaal raadpleegbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl;
Synghel, G.A.M. van (eindredatie), Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw. Den Haag 1997.