Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Gerardt van Goch (Tollenaar)
Datum document 31/12/1586
Nummer 171
Uitgebreide beschrijving (regest) Burgemeester, schepenen, raad en meesters van St. Claes-Gilde van Nijmegen bekennen schuldig te zijn, uit de stads renten en accijnsen, en inkomsten "des Rycksen tols", aan Gerardt v. Goch Con. Majs tollener van den groten Gelderschen tol alhier, of houder des briefs wegens Anno 85 geleend geld, een erfjaarrente van 84 keizer Carolus gulden ad. 20 brab. str. binnen Nijmegen gangbaar, jaarlijks op St. Catharinen-avont in den Winter (November 24) zonder de 14e penning daaraan te mogen korten of andere kortingen. De stad heeft echter het recht van aflossing op den vervaldag voor 1400 keizer Carol. gulden, ad 20 str. brab. en verschenen rente na opzegging van een half jaar te voren. Gegeven int iair ons Heren duesent viffhondert ses ind tachtentich den lesten dach 's maentz Decembris.
Dorsale aantekening 13. Een obligatie groot f 6000 op deser Stads-Tol op den 1 December 1586. (17e E.) Rentebrief van 84 gl. iaerlicks op die stad Nymwegen No. 3 (doorgehaald). No. 17. Erfjaar Renthe door de Stadt Nymegen schuldig bekent aan Gerrit v. Goch groot 84 Carolii Gld. vers. Catharinenavond in den Winter Anno 1586.
Zegel Uithangend stadszegel in groene was, geschonden.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 236

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie