Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Clara Hertoch
Naam Peter Hertoch
Naam Henrick Endringen
Naam Bele Endringen
Naam Willem Hertoch
Naam Herman Smit (Priester)
Naam Daniel Triessen
Datum document 24/4/1587
Locaties Grote Markt
Nummer 173
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Gerardt Kanis en Henrick van Moldijck oorkonden, dat Clara weduwe van Peter Hertoch, Henrick Endringen en Bele zijn huisvrouw en Willem Hertoch verkocht hebben aan here en meister Herman Smit, priester en canonick van Sunt Stephenskerk te Nijmegen een jaarrente van 3 Phil. gld. van 27 str. brab. ten hilligen Christavont uit een huis en hofstad gelegen op ten Cruis, onder 't gewanthuis naast den kerckroister uitgaande achter op het groote kerkhof en voor aan de straat, volgens de oude daarvan gemaakte Nijmeegsche schepenbrief. Gegeven int iair ons Heren duesent viffhoindert soeven ende tachtentich, den vier ende twintichsten dach des maents Aprilis.
Dorsale aantekening 3 phs guld. op den hoick van den kerckruster op den Cruijjs en uuyter Daniel Triessens huys.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 199

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie