Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Ermgard de Wiese
Naam Johan Mews
Naam Wilhem Pels
Naam Ienneken der Gher
Naam Judith Pels
Naam Geridt Bruys
Naam Cornelis van de Wart (Boekhouder)
Datum document 4/7/1593
Locaties Ganzenheuvel
Nummer 184
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Frans Buys en Ryck Heuck oorkonden, dat Ermgard de Wiese weduwe Johan Mews, Wilhem Pels en Ienneken de Gher, Judith Pels, huisvrouw van Geridt Bruys mede namens haar man, verkocht en overgedragen hebben aan Cornelis van de Wart als boekhouder van de arme weeskinderen dezer stad (Burger Kinderen Weeshuis) een erfjaarrente van 3 golde Geldersche rijder gld. ad. 25 str. brab. zooals ze jaarlijks op St. Jacobsdach (Juli 25) trekken uit een huis en hofstad gelegen op de Ganshoevel volgens oude brieven en 5 jaar achterstallige pacht. Den vierden dach des maents Iuly XVC drie ende negentich.
Dorsale aantekening "Drie golde Geldersche gulden op Iacobi uuyt huys op den Ganshoevel." (16e E.) folio 47 vso No. 2 (17e E.).
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 188

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie