Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Lodewick van Eck
Naam Hendrick Wynand van Eck
Naam Rutger Michiels
Naam Jacob Biesman
Naam Lysken van Eck
Naam Peter van Eck
Naam Wilhem van Eck
Datum document 16/11/1594
Locaties Hezeveld
Nummer 186
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Frans Buys en Johan van de Grave oorkonden, dat Lodewick v. Eck en Hendrick genoemd Wynand v. Eck mede als gevolmachtigde van Rutger Michiels zijn zwager en diens huisvrouw, Jacob Biesman raadsvrunt, mede namens zijn kinderen Lysken en Peter v. Eck, verkocht hebben aan Wilhem v. Eck 4 hont land in het Hezescheveld.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, gaaf.
Opmerkingen Met transfixbrief (regest no. 199). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 114

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie