Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Anna van Santen
Naam Goertgen van Santen
Naam Herman Smit (Kanunnik)
Naam Derick Wichers
Naam Gysbert Caniss (Brouwer)
Naam Deryck Roukens
Naam Wyllem Lesier
Naam Jan van Hoevel
Naam Otth Pouwels
Naam Jacob Uwens
Naam Gerit Smytt
Naam Bartholdt ter Steghe
Naam Derrick van Leyn
Naam Hendrich Heisen
Naam Johan Verheien
Datum document 12/1/1597
Locaties Hezelstraat
Nummer 190
Uitgebreide beschrijving (regest) Transactie tusschen provisoren der "gemeene weeskinderen binnen Nijmegen" (Burger Kinderen Weeshuis) en gevolmachtigden van Anna v. Santen erfgename van haar zuster Goertgen v. Santen, betreffemde de aan de weeskinderen door Mr. Herman Smit canonic van St. Stevenskerk alhier, vermaakte goederen, waarvan Goertgen het vruchtgebruik had, n.l. een huis en hofstad op het groote kerkhof en verdere gereede en ongereede goederen. Hierbij is tijdens haar leven aan Anna v. Santen toegekend het handgeld van een obligatie die Mr. Derick Wichers aan Mr. Herman Smit schuldig is, verder een jaarrente van 6 gld. die H. Smit trok uit de brouwerij van zaliger Gysbert Caniss, gelegen in de Hezelstraat, welke na haar dood weer aan de weeskinderen vervallen, benevens nog eenige meubels. Opten 12 Januarii Anno 1597.
Dorsale aantekening Brief van Johan Verheien (16e E.).
Zegel Op papier getekend door provisoren Herman die voirs. Boickhelder in die tijt, Deryck Roukens, Wyllem Lesier, Jan van Hoevel; (voor Anna v. Santen) Otth Pouwels, Jacob Uwens, Gerit Smytt, Bartholdt ter Steghe.
Opmerkingen Anno 1649 is dit huis voor f 693 verkocht aan Derrick van Leyn, zie rekening van Hendrich Heisen over 1649 fol. 53vso en rekening van idem over 1650 fol. 36 en 45vso. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 81

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie