Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Peter van Heuckelum (Burgemeester)
Naam Johan van Heuckelum
Naam Rodolph van Ewick (Onderrechter)
Naam Cornelis van Gentt
Naam Hanrick Uwens
Naam Elisabeth Kelleners
Naam Johan van Toenen
Naam Ariaen van Embrick
Naam Hermen van Embrick
Naam Hendrick van Buemen
Naam Christina van Embrick
Naam Wilhem Kellener
Datum document 24/1/1598
Nummer 194
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Jacob Bosman en Frans Buys oorkonden, dat Peter v. Heuckelum burgemeester als momber van het kind zijns broeders Johan v. Heuckelum, aangeboden heeft aan Juncker Rodolph van Ewick aangestelde onderrichter door Juncker Cornelis v. Gentt "tott behoeff der heren van den lande", de gepeinde en verwonnen goederen van Hanrick Uwens, actie hebbend van Elisabeth Kelleners, Johan v. Toenen, Ariaen v. Embrick, Hermen v. Embrick en Hendrick v. Buemen als man van Christina v. Embrick, als erven van Wilhem Kellener, tegen een binnenjaarsche pacht van 15 keizer gld. en 13 achterstedige jaren, hetwelk door den onderrichter niet werd aangenomen. In den Iare ons Heren duysentt vijff hundert achtt ende tnegentich den XXIIIIen Januarii.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e iets geschonden.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 100

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie