Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Hendrick Willems
Naam Naeleken Gerts
Naam Cornelis Selis
Naam Henrick Smith
Naam Johan Wessels
Datum document 7/9/1599
Locaties Bloemerstraat
Nummer 197
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Ryck Braem en Mathijs Kanis oorkonden, dat Hendrick Willems en Naeleken Gerts echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Cornelis Selis huis en hofstad achter met een hof gelegen in de Bloemerstraat; vrij erf en goed uitgezonderd een overtins van 1 schild aan Henrick Smith en een rente van 2 keizer gld. losbaar, jaarlijks aan Johan Wessels. Den soevenden dach 's maents Septembris Anno XVc nege ende negentich.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels beide met staart afgescheurd.
Opmerkingen Zie regest no. 253. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 184

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie