Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Johan van Santvoort
Naam Greetijen van Leyen
Naam Johan den Olden van Hoeven (Boekhouder)
Naam Herman van Coeverden
Datum document 27/5/1600
Locaties Hezeveld
Nummer 199
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Rijck Braem en Johan Mannis oorkonden, dat Johan v. Santvoort en Greetijen v. Leyen echtelieden verkocht hebben aan Johan van Hoeven den Olden, als boekhouder van de arme weesen (Burger Kinderen Weeshuis) 4 hont land in het Heessevelt gelegen aan de straat; vrij erf en goed uitgezonderd 2 malder rogge aan Herman v. Coeverden. In den iaer ons Heeren sestien hundert den soeven ende twintichsten dach des maents Maii.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was.
Opmerkingen Getransfigeerd door 16 Nov. 1594 (regest no. 186). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 114

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie