Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Miechyl van Kempen
Naam Johan van Gentt (Provisor)
Naam Jenneken Janssen
Naam Hendrick Derix
Naam Johanna van Keeken
Naam Jacobus Bakker
Datum document 5/10/1602
Locaties Scheidemakersgas
Nummer 206
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Ryck Braem en Johan van den Hoevel oorkonden, dat Miechyl van Kempen voor zich en zijn kinderen verkocht heeft aan Johan van Gentt provisoer van het weeshuis (Burger Kinderen Weeshuis) ten behoeve van Jenneken Janssen, weeskind, een jaarrente van 8 carolus gld. op Victoris (October 10) uit een huis en hofstad in de Gengvergasse. In den iare ons heeren sestienhondertt ende twee den viften dach des maents Octobris.
Dorsale aantekening van acht carolus gulden in de Gengvergas ofte Scheyenmakersgasse op Victoris. "Gengver" tot aan "op" is doorgehaald daarboven geschreven Gember. No. 121. Zie copie-en legerboek (inv.no. 59) fol. 52-52vso; hieraan getransfigeerd 1623 juni 13 (regest no. 270).
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e iets geschonden.
Opmerkingen Dit huis werd door provisoren in de jaren 1600-99 verhuurd. December 1704 werd het huis gerichtelijk verkocht aan Hendrick Derix, maar er bleef een rente van 9 gld. 4 str. op rusten. Johanna v. Keeken wed. H. Derix deed wegens deze schuild afstand van dit huis, het werd door provisoren verkocht aan Jacobus Bakker December. Zie fol. 225. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 204

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie