Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Gerit Bruijss
Naam Elizabeth die Haert
Naam Hylleken Wyntgen
Naam Wilhelm van den Berch
Naam Johan Bijl
Naam Joh. Bruijs
Naam Henrick Pels
Datum document 2/3/1603
Locaties Schependom van Nijmegen
Nummer 208
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Henrick Swarthamel en Ryck Braem oorkonden, dat Gerit Bruijss, mede namens zijn vrouw Elizabeth die Haert, volgens volmacht te toonen binnen een maand, verkocht heeft aan Hylleken Wyntgen weduwe Wilhelm v.d. Berch een erfjaarrente, 40 gouden keizer schilden, die zij trekken uit de helft van een kamp land genoemd den Kontenkamp, toebehoorend aan Johan Bijl en de wederhelft aan Joh. Bruijs in het schependom van Nijmegen jaarlijks op St. Victor (October 10) en Paschen volgens brief waaraan deze getransfigeerd is (ontbreekt) heerkomende van Eliz de Haert's vader Henrick Pels. Geschiet den tweden dach Martii in den iaer duisent sess hondert und drie.
Zegel Het blijkt niet of de zegels en staarten er aangehangen hebben.
Opmerkingen Gemerkt "K". Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 210

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie