509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen 1811 - 1972


Rubriek: 1.4 Overlijden
Archief 509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen
Inventarisnummer 2308-2313
Beschrijving Latere vermeldingen bij de overlijdensakten, geordend op jaar en nummer van de desbetreffende overlijdensakte
Periode 1884 - 1969
Bereik en inhoud Het betreft de vervolgbladen waarnaar in de kantlijn van de overlijdensakten wordt verwezen. Deze lagen oorspronkelijk los in de desbetreffende delen, maar zijn later in een afzonderlijk register samengebracht.
Aantekeningen De overbrenging volgt na de wettelijke overbrengingstermijn (Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 17a).
Vorm 1 omslag; 5 stuk

Bestanddelen