Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Iacob Uwens
Naam Laurens Uwens
Naam Erntien Uwens
Naam Henrick Uwens
Naam Lijsbet Uwens
Naam Rijcxken Uwens
Naam Grietien Uwens
Naam Henrick van Seller
Naam Naeleken Uwens
Naam Ruth van Haeps
Naam Frerina Uwens
Naam Rijck Noott
Naam Derisken Noott
Naam Wilhem Noott
Naam Rijck Noott
Naam Gerit Noott
Naam Wendel van Steenbergen
Naam Peter Bruins
Naam Lijsken van Hueckelum
Naam Henrick van Hoeckelum
Naam Immel Abels
Naam Chiristiaen van Hoeckelum
Naam Mechteldt dr. Iohan Warners
Naam Wilhem van der Wart
Naam Ermken van der Wart
Naam Enneken van der Wart
Naam Ienneken van der Wart
Naam Fytgen van der Wart
Naam Grietgen van der Wart
Naam Henrick Noeij
Naam Frerina Gaemis
Naam Henrick Noeij
Naam Bastiaen Beem
Naam Iohan van Issums
Naam Mintjen Gaemis
Naam NN van Woesick
Naam Iaexken van Woesick
Datum document 31/1/1612
Locaties Hezeveld
Wesel
Nummer 238
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Iohan Mannis en Wilhem Lesier oorkonden, dat Iacob Uwens als vader en voogd zijner zes buitenslands zijnde kinderen genoemd Laurens, Erntien, Henrick, Lijsbet, Rijcxken, en Grietien; Henrick v. Seller en Naeleken Uwens echtelieden, Ruth v. Haeps en Frerina Uwens echtelieden, Rijck Noott als vader en momber zijner 4 onmondige kinderen genoemd Derisken, Wilhem, Rijck en Gerit Noott en zijn er zaliger huisvrouw Wendel v. Steenbergen, Peter Bruins mede namens Lijsken v. Hueckelum echtelieden, Henrick v. Hoeckelum mede namens zijn vrouw Immel Abels, Chiristiaen v. Hoeckelum mede namens Mechteldt Iohan Warners dr., Wilhem v.d. Wart mede namens zijn zusters genoemd Ermken, Enneken, Ienneken, Fytgen en Grietgen, Henrick Noeij gevolmachtigde zijner moeder Ferina Gaemis weduwe Henrick Noeij zaliger, Bastiaen Beem gevolmachtigde van Iohan v. Issums burger te Wesel en Mintjen Gaemis echtelieden verkocht hebben aan Bastiaen Beem een stuk land gelegen in het Heessche velt met de daarop staande hut genoemd "Met Danenhof" 4 hont en 1-1/2 hont van Woesicks erven aangekocht, 2 erfmalder rogge die de Wesen jaarlijks betalen uit hun land in het Heessche veld. Vrij erf en goed uitgezonderxd 2 malder en 1 schepel rogge aan het klooster van de Fratren alhier en een lopenden gld. aan Iaexken v. Woesick jaarlijks. Gegeven in den iaer ons Heeren duisent ses hondert und twelff, den lesten dach des maentz Ianuarii.
Dorsale aantekening "folio 196 van seste halve hondt landts int Heesce velt". (17e E.) No. 14. (18e E. of 19e E.).
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was. Hieraan genaaid 1614 Maart 25.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 122

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie