Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Sebastiaen Beem (Notaris)
Naam Geertruidt Sels
Naam Elysabeth van Elden
Naam Coen Blocken
Datum document 25/3/1614
Locaties Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 247
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Iohan Mannis en Iohan Kelffken oorkonden, dat Sebastiaen Beem notaris en Geertruidt Sels echtelieden verkocht hebben aan Elysabeth van Elden weduwe Coen Blocken, een hofstede lands met hut, hof, enz. groot 1 morgen gelegen te Hees in het Schependom van Nijmegen genoemd "Met Danen Hoffstat"; vrij erf en goed uitgezonderd 2 malder, 1 schepel rogge en 1 gld. ad 20 str. jaarlijks daaruitgaande. Gegeven in den iaer ons Heren duisent sesshondert und veertien den vijff und twintichsten dach des maent Martii.
Dorsale aantekening folio 198.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e afgevallen, staart aanwezig.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 122

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie