Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Peter van Walbeeck
Naam Gaert van Walbeeck
Naam Lins van Walbeeck
Naam Iudith van Walbeeck
Naam Michiel Buth
Naam Anneken van Walbeeck
Naam Nicolaes Accolet
Naam Henderick van Walbeeck
Naam Girritgen Michiels
Naam Iohan van Ravensteijn
Datum document 24/4/1618
Locaties Achterveld
Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 257
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen van Nijmegen Johan v. Mulicum en Iohan v. Campen oorkonden, dat Peter v. Walbeeck, Gaert, Lins en Iudith v. Walbeeck en Michiel Buth weduwnaar van Anneken v. Walbeeck, Nicolaes Accolet e.a. erven van Henderick v. Walbeeck en Girritgen Michiels echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Iohan v. Ravensteijn een stuk bouwland groot 8 hont, gelegen te Hees, schependom van Nijmegen in het Achterveld. In den iaere sestienhondert ende achttien den vier ende twintichsten smaents Aprilis.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e randschrift iets geschonden, 2e bijna gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 102

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie