Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Jan van de Kerckhoff Janssen
Naam Kerstgen Crijnen
Naam Coenraedt Plas (Boekhouder en provisor)
Naam NN van Ubbergen
Naam Jan van den Heuvel
Datum document 20/4/1619
Locaties Leigraaf
Persingsestraat
Ooij
Schependom van Nijmegen
Ubbergen
Nummer 259
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Reinier v. Rensen en Pontiaen Singendonck oorkonden, dat Jan Janssen v.d. Kerckhoff en Kerstgen Crijnen echtelieden verkocht hebben aan Coenraedt Plas, als boekhouder en provisoren van de Arme Weesen dezer stad (Burger Kinderen Weeshuis) 3/4 in een kamp weiland genoemd "de Blitterswick" groot in het geheel 3 morgen gelegen in de Ooy, schependom van Nijmegen, welke de weezen eenige jaren in gebruik gehad hebben, waarvan het andere 1/4 aan de weezen hoort, oost de Leigraaf, noord de Persingsche straat. Vrij erf en goed, uitgezonderd 9 vaten haver en mout jaarlijks aan den heer van Ubbergen en 9 schild jaarlijks aan Jan v.d. Heuvel c.s. In den iaere etc. sestienhondert ende negentien den twintichsten Aprilis.
Dorsale aantekening "folio 207. Opdracht van 3/4 van den Blytterswick in der Oeyen", gemerkt: A.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, beide gaaf.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 141

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie