Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Derck van Dans (Ontvanger)
Naam Elisabeth van den Berch
Naam Wolter Doncker (Rentmeester)
Naam Johan van Hoecklom (Landschrijver)
Naam Claes Buijs
Naam Luytgen van Ryswijck
Datum document 14/10/1619
Locaties Arnhem
Keulen
Ooij Persingsestraat
Rijk van Nijmegen
Nummer 262
Uitgebreide beschrijving (regest) Derck v. Dans ontvanger des Arnhemschen Quartiers en Elisabeth v.d. Berch echtelieden verklaren vóór 2 erfpachters Wolter Doncker rentmeester der Apostelheren tot Keulen en Johan v. Hoecklom landschrijver des Rijks van Nijmegen, verkocht te hebben aan Claes Buijs en Luytgen v. Ryswijck echtelieden de helft van een kamp lands genand "Baerscamp" waarvan koopers de wederhelft hebben, gelegen in de Ooy in den Rycke van Nijmegen, zuidw. begrensd door de Persingsche straat. Gegeven ende geschiet in den iare onses Heren, Duysent ses hondert ende negentien, den veertienden dach Octobris.
Dorsale aantekening Gemerkt: Bars Kempken. (17e E.).
Zegel Met 3 uithangende zegels in groene was van Derick van Dans, bijna gaaf; Elisabeth v.d. Berch, van den 1en erfpachter gaaf, van den 2en afgevallen.
Opmerkingen Get. Derick v. Dans en J. v. Hoecklom, Lantschryver. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 200

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie