Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Iacob Ianssen (Boekhouder)
Naam Henderick van Walbeeck
Naam Jan van Ravensteijn
Naam Hess van Heess
Naam Peter van Osten
Naam Yacomijn van Gelder
Datum document 29/10/1619
Locaties Friesland
Hees
Schependom van Nijmegen
Nummer 263
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Elbert Kerckman en Iohan v. Mulicum oorkonden, dat Iacob Ianssen, boekhouder van de Broederschap des Heijlichen Cruijs, verklaarde geheel voldaan te zijn door Henderick v. Walbeeck zaliger van de hoofdsom van een rente van 3 vaet rogge jaarlijks uit een stuk land groot ongeveer 8 hont, gelegen te Hees, schependom van Nijmegen, in het Kerckenvelt, tegenwoordig behoorend aan Jan v. Ravensteijn. In den Iaere etc. sestienhondert ende negentien den negen ende twintichsten dach Octobris.
Dorsale aantekening Dyet syn opdraegs bryeffe van Hess v. Hees toebehorende Peter v. Osten, Yacomijn v. Gelder, syn huysfrou yn Fryslant.
Zegel Met 2 uithangende scchepenzegels in groene was.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 103

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie