Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Cornelis Vroens
Naam Alexander Steen
Naam Lysbeth Mans
Naam Arndt van den Hove
Datum document 5/11/1619
Locaties Hatert
Schependom van Nijmegen
Nummer 264
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Gerhardt v.d. Voort en Michael v. Mandevil, oorkonden dat Cornelis Vroens, volmachtiger van Alexander Steen en Lysbeth Mans echtelieden opdraagt aan Arndt v.d. Hove en erven een erfjaarrente van 21 Carolus gld. verschijnende op Mattysdach apostell uit 4 of 5 morgen lands gelegen in Haltert en uit zeker Broecklant soe weyen als holtgewas, groot tusschen 50 en 60 morgen ook te Haltert in het schependom van Nijmegen, zoals in den originalen principalen brief waardoor deze getransfigeert is, staat. In den iare ons Heeren XVIc ende negentien, den viften dach des maents Novembris.
Zegel Bezegeld met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e geschonden. Hieraan getransfigeerd: 1576 Maart 5 (regest no. 146) en 1632 November 23 (regest no. 295).
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 221

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie