Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Derrick van Wije
Naam Aeltgen Peeterss.
Naam Pelgrum Helman (Diaken en verzorger)
Datum document 21/12/1619
Locaties Hertogsteeg
Nummer 265
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Reinier v. Rensen en Iohan v. Mulicum oorkonden, dat Derrick v. Wije en Aeltgen Peeterss. echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Pelgrum Helman diacon en voorsorger van de huysarmen deeser Stadt, een jaarrente van 2 gld. 10 str. ad 20 str. op Kersemis naastkomend het eerste jaar uit hun huis en hoffstad, gelegen in de Hertsteegh, zijnde vrij erf en goed. In den iaere etc. sestienhondert ende negentien den een ende twintichsten dach Decembris.
Dorsale aantekening Brieff van twee gulden tien stuver, uuyt die behuisinghe van Derick v. Wye in de Hertsteghe. Legerb. Letter C. Fol. 76. ff. No. 2.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e voor 2/3 afgevallen.
Opmerkingen Uit pak 58. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 226

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie