Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Dederick van Haelderen (Rechter)
Naam Henrick Pouwels (Gerichtsman)
Naam Gerit van Rijswick (Gerichtsman)
Naam Arndt Heymerick
Naam Anneken Rosbeeck
Naam Dierck van Haeps (Notaris)
Naam Corn. Strick (Secretaris)
Datum document 7/12/1629
Locaties Ooij
Nummer 294
Uitgebreide beschrijving (regest) Dederick van Haelderen richter, en Henrick Pouwels en Gerit v. Rijswick gerichtslieden der heerlijkheid Ooij oorkonden, dat Arndt Heymerick en Anneken Rosbeeck echtelieden verkocht en opgedragen hebben aan Dierck v. Haeps notaris en erven een rentebrief van negen enkele zilvere Joachim dalers jaarlijks op St. Tomas uit de Engelschecamp en den Hoevel. In den iare ons heeren een duisent sess hondert negen ende twijntich den sevenden dach Decembris.
Zegel Met uithangend zegel in groene was van den richter, van gerichtslieden ontbreken. Hieraan getransfigeerd Anno 1642 Maart 2 (regest no. 312 en regest no. 90).
Opmerkingen Charter onder de pliek gewaarmerkt Corn. Strick secretaris Anno Dei 1630. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 220

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie