Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Govert Pels
Naam Mechteltien van Campen
Naam Girraet van der Lijnden (Koopman)
Naam Willem van Seller
Datum document 1/8/1640
Locaties Emmerik
Nummer 309
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Iohan Cornelissen en Jacob Leuwens oorkonden, dat Govert Pels burger te Emmerick persoonlijk voor zich en Mechteltien v. Campen verklaarde verkocht te hebben aan Girraet v.d. Lijnden coopman, een erfjaarrente van 30 Carol. gld. volgens acte Anno 1587 December 31 gepasseerd ten behoeve van Willem v. Seller door burgemeesters, schepenen, raad en meesters van St. Claes gilde. In den iaere sestienhondert ende vertigh den eersten Augusti.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was, 1e gaaf, 2e geschonden.
Opmerkingen Getransfigeerd aan 1587 December 31 (regest no. 176). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 237

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie