Publieksdienst Gemeente Nijmegen


ArchiefvormerPublieksdienst Gemeente Nijmegen
Andere namenPD
Archief509 Registers van de Burgerlijke Stand Nijmegen
1111 Publieksdienst Gemeente Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
RechtsvormOverheid
Datering1991-1998
PlaatsNijmegen, Korte Nieuwstraat 6 (1991-1998)
Voorganger(s)Secretarie gemeente Nijmegen
Gemeentearchief Nijmegen
Opvolger(s)Directie Inwoners Gemeente Nijmegen
Algemene contextNa een gemeentelijke reorganisatie in 1985 waren de taken van de secretarie en de gemeentelijke diensten flink gewijzigd: de secretarie had de beleidsvorming grotendeels overgedragen aan de tot dan toe vooral adviserende en uitvoerende gemeentelijke diensten (die daarmee aan zelfstandigheid wonnen) en behield een coördinerende taak.

Eind jaren tachtig stelde de gemeente Nijmegen zich ten doel meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek en de communicatie naar burgers en bedrijven. Om een meer publieksgerichte organisatie te creëren, werd verzelfstandiging van de publiekstaken van de Secretarie noodzakelijk geacht.

Met een nieuwe reorganisatie per 1 januari 1992 stapte de gemeente volledig over naar het zogenoemde sectorenmodel, waarin de diensten vrij zelfstandige onderdelen werden die een grote mate van vrijheid hadden in het uitvoeren van het beleid. Voorafgaand hieraan was de Publieksdienst al opgericht.
GeschiedenisEind 1989 was er de Publieksdienst-in-oprichting, bij raadsbesluit van 21 november 1990 werd hij definitief ingesteld per 1 januari 1991. De Publieksdienst was een ‘tak van dienst’ (een administratief zelfstandig lichaam), vanaf 1993 werd gesproken over een zelfstandige dienst. Belangrijke uithangborden van de dienst waren de publieksbalies en het Gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, beide gevestigd in de stadhuispassage.

Tijdens het bestaan nam de personeelsbezetting sterk toe: telde de dienst in 1994 circa 100 medewerkers, in 1997 waren het er bijna 150. Dit had deels te maken met de toevoeging van het Gemeentearchief en de stafafdeling Middelen van de Bestuursdienst, deels met de invoering van de 36-urige werkweek.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen een grote reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De Publieksdienst ging op in de directie Inwoners.
Functies, beroepen of activiteitenDe doelstelling van de dienst werd in 1990 geformuleerd als ‘(…) het vervullen van een aantal overheids- en publieksfuncties in de gemeente Nijmegen, waarbij gestreefd wordt naar optimale dienstverlening en verbetering van de kwaliteit van de produkten’.

De taken van de dienst bestonden uit:
* dienstverlening aan de burger en gegevensbeheer en -verspreiding door de afdeling Burgerzaken
* het heffen en innen van gemeentelijke belastingen door de afdeling Belastingen
* voorlichting geven en informatie verstrekken, telefonisch en aan de balie, en het organiseren van kleine exposities in het gemeentelijke Open Huis
* het behartigen van belangen van cliënten op sociaal-juridisch gebied door de Sociaal Raadslieden
* het beheren, ordenen en toegankelijk maken van de overgebrachte gemeentelijke archieven door het Gemeentearchief
Structuur of genealogieDe Publieksdienst had een directeur, een secretariaat en vier – later vijf – afdelingen:
1. Burgerzaken (aanvankelijk ook ‘Bevolking’ genoemd): onder andere burgerlijke stand, bevolkingsadministratie, straatnaamgeving en huisnummering en de organisatie van verkiezingen
2. Belastingen: belastingen en retributies (verordeningen en inning)
3. Gemeentelijk Informatiecentrum Open Huis
4. Sociaal Raadslieden
5. Gemeentearchief (vanaf 1996)

Per 1 april 1997 werd de stafafdeling Middelen van de Bestuursdienst bij de Publieksdienst gevoegd.