Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Nicolaes Gilles (Rechter)
Naam Wellem Derrix (Gerichtsman)
Naam Winandt Thonissen (Gerichtsman)
Naam Iaexken van Meeckeren
Naam Vincent van den Burght
Naam Wolter Migneon
Naam Clara van den Bergh
Datum document 21/12/1657
Locaties Groesbeek Grafweg
Nummer 321
Uitgebreide beschrijving (regest) De richter Nicolaes Gilles en gerichtslieden der heerlijkheid Groesbeek Wellem Derrix en Winandt Thonissen oorkonden, dat Iaexken v. Meeckeren weduwe van Vincent v.d. Burght verkocht en opgedragen heeft aan Wolter Migneon en Clara v.d. Bergh echtelieden 3-1/2 malder'" guets ende geiffs claers rogge", jaarlijks op St. Martens avent (November 10) binnen Nijmegen, Nijmeeegsche maten, uit een bouwinge gelegen op den Graffwege binnen de heerlijkheid Groesbeek genoemd "den Hoff opgen Bergh". Geschiet den een ende twintichsten Decembris de iaers sestien hondert seven ende vijftich.
Zegel Met 3 uithangende zegels in groene was van Nicolaes Gilles richter half afgevallen, 2e afgevallen, 3e geschonden.
Opmerkingen Getransfigeerd aan regest 80. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 218

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie