Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Cornelis van Munster
Naam Sara Lampers
Naam Joh. Crijns (Huismeester)
Naam J. de List
Naam W. Klerck (Secretaris)
Datum document 21/11/1659
Locaties Hezeveld Borrenweg
Nummer 325
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Anthonis Vos en Isaeck v.d. Bergh oorkonden, dat Cornelis v. Munster getransporteerd heeft aan Sara Lampers weduwe van den huismeester Joh. Crijns, een stuk land met rechten en gerechtigheden gelegen in het Heessevelt buiten de stad, oostw. J. de List, zuidw. het Nonnenerf, westw. het Gasthuis en noordw. Borrenweg, ten behoeve van het Arme Kinderenhuis.
Dorsale aantekening Legerboek Ltr. C. Fol. 80, doorgestreept en vervangen door no. 2 A fol. 77, moet zijn legerboek A 1e pag. 77.
Zegel Met 2 uithangende schepenzegels in groene was.
Opmerkingen Op de plica: Ther ordonnantie mijner heeren voorn. W. Klerck secretaris. Getransfigeerd aan 1640 Februari 26 (regest no. 314bis). Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 211

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie