Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Christiaen Schnabel (Ambtman)
Naam Adam van Wanraeij
Naam Henrick Verheijen (Gerichtsman)
Naam Dames Verlou
Naam Corstiaen Vredeman Bastiaens
Naam Tryneken Aerts
Naam Jan Toll Gijsberts
Naam Sebastiaen Vredeman (Rechter)
Naam Adr. Roukens (Landschrijver)
Datum document 25/11/1662
Locaties Leutsestraat
Ooij
Persingen
Ubbergen
Nummer 331
Uitgebreide beschrijving (regest) De amptman der heerlijkheden Oy en Phersingen Christiaen Schnabel oorkondt, dat voor hem en Adam v. Wanraeij en Henrick Verheijen gerichtslieden, Dames Verlou gevolmachtigde van Corstiaen Bastiaens Vredeman verkocht en opgedragen heeft aan Tryneken Aerts weduwe Jan Gijsberts Toll, 1/4 van huis en hofstede met boompark, hoff en weilanden, groot in het geheel 5 morgen gelegen in de heerlijkheid Persingen, waarvan de Arme Kruijs- en Ellendige Broederschap met het Arme Weeshuis te Nijmegen de helft en weduwe Sebastiaen Vredeman, in leven richter der heerlijkheid Ubbergen, het resteerende 1/4 deel bezitten, oostw. aan de Leuthse straat. In den iaere onses Heeren ende Salichmaekers sestien hondert twee ende sestich op ten vijff ende twintichsten 's maents Novembris.
Dorsale aantekening "a" "no. 3e".
Zegel Met 3 uithangende zegels van den amptman en gerichtslieden. Van 1 en 3 resten staart en van no. 2 rest zegel.
Opmerkingen Get. Adr. Roukens Landschr. 1662. Dit charter heeft zeer geleden door vocht. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 163

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie