Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Herman Danen (Notaris)
Naam Gerarda van Haeften
Naam Hendr. van Zandvoort (Provisor)
Naam Jelis van der Heyden
Naam Arn. Coerman (Provisor)
Naam P. Noodt (Boekhouder)
Naam Wouter van Herten
Datum document 17/1/1663
Locaties Persingsestraat
Ooij Leutsestraat
Nummer 332
Uitgebreide beschrijving (regest) Voor den notaris Herman Danen verkoopen Jelis v.d. Heyden en Gerarda v. Haeften echtelieden aan provisoeren van het borger Wesenhuis een kamp weiland 3 morgen "de Geer" in de Ooij aan de Leuthse straat en 2-1/2 morgen aan de Persinghsche en Leuthsche straat. Op den 17en Januarii 1663.
Dorsale aantekening Coopcedulle van Jelis Verheyen en den provisoeren van 't Weeshuys. Gemerkt: A.
Zegel Op papier get. P. Noodt als boekhouder, Arn. Coerman en Hendr. v. Zandvoort als provisoren, Wouter v. Herten als getuygen, Jelis v.d. Heyden en Gerarda v. Haeften, my pres. Herm. Danen notaris.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 147

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie